Rellotge agnomònic

Autors: Rafa Amorós i Joan Olivares

Lloc: C/ Maulets

Tipus:

Material:

El disseny d’aquest rellotge representa un homenatge a la Lluna. Fa al·lusió a un membre de la família propietària i a l’indret, la casa està en les proximitats d’una partida rural anomenada el Barrancó de Lluna. L’han fet Rafa Amorós i Joan Olivares.

En aquest cas hem decidit fer una síntesi màxima dels elements del rellotge tot prescindint de la línia horària i del gnòmon. El número assumeix els tres papers simultàniament.

Joan Olivares

La Solució consisteix en crear uns números d’acer i col·locar-los sobre la porta paral·lelament al pla meridià que ocupa el Sol a l’hora representada.

Amb aquesta Solució aconseguim que quan el Sol passe per un meridià concret, quede alineat amb el número corresponent, de manera que la seua ombra quedarà reduïda a una simple línia recta perfectament alineada amb la inclinació del número.

Els altres números, mentrestant, faran ombres extenses.Quan una hora encara no ha passat, l’ombra indica la xifra horària invertida (com reflectida en un espill). Quan l’hora ja ha passat, l’ombra es llegeix directament.