Col·lecció Antoni Miró

La Col·lecció permanent d’Antoni Miró al Palau d’Otos alberga i mostra un itinerari amb caràcter monogràfic i estructurat cronològicament per les diferents etapes o sèries de l’artista, que permet seguir la seua trajectòria i configurar una visió global de l’obra d’Antoni Miró.

Amb la inauguració de l’obra recent, la col.lecció permanent suma un total de més de 200 obres.. 


“Un viatge a Grècia” és una manifestació de generositat tant de l’artista com de la seua família, perquè en un poblet menut i dins d’un edifici del segle XVIII poguérem albergar i mostrar, amb molt d’orgull, aquest itinerari amb caràcter monogràfic.



Càtedra Antòni Miró a la Universitat d’Alacant

Exposició permanent d’Antoni Miró al Palau d’Otos