Rafael Armengol

Rafael Armengol (Benimodo, 1940) va estudiar a l’escola de Belles Arts de València. Viu i treballa a Benimodo.

Va ser guardonat amb el premi Alfons Roig d’Art contemporani l’any 2004, any en què es va celebrar una exposició sobre la seua obra al Centre cultural Bancaixa de València amb el títol ” Rafael Armengol: Pintures 1960-2000.

L’any 2011 va ser nomenat acadèmic de la Real Acadèmia de Belles Arts de San Carles de València per la seua consolidada trajectòria artística i les seves investigacions i experiències en l’àrea dels llenguatges pictòrics.

El seu repertori iconogràfic, tal vegada un dels més rics i plurals dels espanyols, parteix d’una reutilització d’imatges obtingudes d’un triple referent inicial: obres que van des de Boticelli, Piero de la Francesca, Vermeer … a Matisse o Warhol; documents fotogràfics extrets dels mitjans de comunicació social i imatges captades amb la càmera per l’artista. Tancat el pretext iconogràfic, Armengol inicia una relectura que li permet concloure, gràcies al magistral domini dels mitjans gràfics i pictòrics, creacions en què la bellesa plàstica tempera claus plenes de crítica i ironia. És en la sèrie “V.M.V.”, que té com referent “El Migdia” i “La vesprada” en Vila Médicis, on enllaça amb la línia experimentada en “Com del cel a la terra”. En estos quadres, Armengol reprén un expressionisme cromàtic, prop de l’abstracció , per recrear, intuïtivament, claus de Velázquez. Ambdós pintors, cronològicament tan allunyats, convergeixen en les seues experimentacions plàstiques al donar la carta de llibertat al traç i al cromatisme.

Web artista http://www.rafaarmengol.com/