L’Església de la Immaculada Concepció


Història

L’edifici va substituir un altre anterior erigit en 1574, l’any de fundació de la parròquia per l’arquebisbe Juan de Ribera.  La construcció de l’actual temple es va realitzar entre 1721 i 1724. La benedicció de la nova església va tenir lloc en 1742

L’edifici

L’església es troba lleugerament sobreelevada respecte dels edificis del seu entorn. La seua façana forma una replaça perquè es troba lleugerament retranquejada respecte de l’alineació general de les façanes del carrer. L’accés a la porta es realitza mitjançant una escalinata que salva l’esmentada sobreelevació. La porta de la façana és l’única que existeix a inicis del segle xxi, ja que una entrada secundària que donava accés a la capella del Crist va ser eliminada.

Es tracta d’un temple amb tres naus i altars entre els contraforts. Té el creuer cobert amb cúpula i el presbiteri de capçalera recta, amb un trasagrari que comunica la capella de la comunió i la sagristia. Aquesta dues sales són simètriques i envolten el presbiteri.

Al 1996, amb motiu de la celebració de la primera missa de Benjamín Fayos, es va restaurar la valuosa xapa que cobreix les fulles de la porta d’entrada al temple, a la qual estan esculpits els símbols de les lletanies marianes com són el sol, la lluna o el pou de saviesa. 

Al 1999 es va instal·lar una rabosa metàl·lica confeccionada per Ximo Boluda al rombe decoratiu que hi ha davall de la campana major, com a homenatge a la llegenda otosina de la raboseta.

Les campanes d’Otos:

Nom oficialNom popularAny de fundicióNota musical
Maria Immaculada i BàrberaGran o Grossa1992Sol sostingut
Sants Abdó i Senén i AntoniMitjana de baix1807Do sostingut
Sants Abdó i SenénMitjana de dalt1782Mi
Santa BàrberaLa Xicoteta1898Fa sostingut