L’escoleta infantil d’Otos és un servei municipal per a l’escolarització de 0 a 3 anys.

mATRÍCULA

El preu de la matriculació a l’escoleta és de 30 euros.

L’escoleta és gratuïta per a les famílies residents i empadronades al poble.

Per a gent d’altres pobles el cost és de 70 euros al mes.

Documents necessàris per a la matriculació
  • Fotocòpia del DNI del sol·licitant.
  • Fotocòpia del llibre de família o document que acrediti la pàtria potestat.
  • Fotocòpia de la targeta sanitària.
  • 1 fotografia mida carnet del nen/a.
  • Imprés de sol·licitud de matrícula.

Informació

Horaris escoleta

Més informació : Tel. 962358235  · ajuntamentotos1@gmail.com