Compendium


Autor:Joan Olivares

Lloc: Terrassa ca les Senyoretes

Tipus: Vertical, declinant oest.

Materials: Acer.

Al llarg de la història els humans han mesurat el temps de diferents maneres. Aquest rellotge recull les hores principals de les cultures mediterrànies:
En verd, Temps vertader: les hores actuals.
En marró, Babilòniques (hores transcorregudes des de l’eixida del
sol)

A part en marró, Itàliques (hores transcorregudes des de la posta).
En roig, Canòniques (hores dels resos canònics en els monestirs cristians).
A part en blau, calendari de solsticis i equinoccis.
En groc, les hores de pregar islàmiques.
Una característica extraordinària d’aquest rellotge és que al matí marca amb un reflex i de vesprada amb una ombra.