Com funcionen els rellotges de sol?


El rellotge de sol és un instrument molt utilitzat des de temps molt remots per tal de mesurar el pas del temps. Utilitza l’ombra donada pel sol per indicar l’hora.

En general, un rellotge solar es compon d’un gnòmon i d’un quadrant . El gnòmon (també anomenat estil, busca, tija, pal, etc.) és l’element que fa l’ombra. El quadrant és la superfície sobre la qual es projecta l’ombra del gnòmon i hi ha dibuixades les marques horàries.

Atenent a la disposició del quadrant solar, hi ha diferents tipus de rellotges: horitzontals, verticals, equatorials, analemàtics, orientats, declinants. També hi ha rellotges amb dife-rents tipus d’hores: europees, babilòniques, itàliques, canòniques,etc. N’hi ha que tenen un calendari solar incorporat, que marquen dates concretes, de lluna, etc.

Des de la terra veiem com el sol, des que surt fins que es posa descriu un paral·lel celeste, anomenat eclíptica, el qual avança al costat d’altres astres situats en l’esfera celeste. El sol dóna una volta completa de 360º en un dia de 24 hores, així que cada hora recorre 15º girant, com tota l’esfera celeste, al voltant de l’eix del món. Si es col·loca una barra paral·lela a l’eix de la terra i un pla perpendicular a aquesta barra, les ombres d’aquesta avançaran sobre el pla amb la mateixa regularitat que el sol: cada hora l’ombra es des-plaçarà 15º. Aquest és el fonament de tots els rellotges de sol.