FESTIVAL D’ALGER

Festival d’Arts Escèniques d’Otos,
L’escènica rural transgressora
pRESENTACIÓ DEL LLIBRE “DIDÁCTICA AMPLIFICADA”

Amb l’autor Samuel Gómez Aguado

Diumenge 9 de juny, 11h a l’espai Palau

A Espanya, l’educació musical sovint es veu atrapada en un dilema arrelat en el passat, on les metodologies anacròniques prevalen sobre la innovació educativa. Aquesta herència didàctica, fonamentada en la repetició i la memorització sense comprensió, no només limita el potencial dels estudiants, sinó que també descuida aspectes fonamentals com les emocions i els estils d’aprenentatge individuals, anul·lant tota diversitat que puga presentar un grup d’estudiants.

Els docents, en la seua majoria, no tenen les eines didàctiques necessàries per a abordar aquests desafiaments de manera efectiva. La formació en contingut musical pot ser sòlida, però la manca de coneixements pedagògics i didàctics obstaculitza el procés d’ensenyament-aprenentatge. És una realitat que el 90% dels professors de música s’han format com a intèrprets instrumentistes i no com a professors. Aquesta mancança de base, fa molt difícil la transmissió efectiva de coneixements tècnics, el cultiu de la creativitat, de l’expressió i de l’entesa emocional a través de la música, entre altres coses.

No obstant això, hi ha un raig d’esperança en aquesta situació. Hi ha educadors compromesos amb un canvi, disposats a desafiar la tradició, acceptar l’herència donada i evolucionar. Compromesos a adoptar enfocaments més inclusius i amables en l’ensenyament musical.

Amb “Didàctica Amplificada”, Samuel Gómez Aguado proporciona eines realistes i aplicables perquè les classes de música siguen més lleugeres, creatives i productives. Amb aquest llibre busca la reflexió i l’autoanàlisi del docent, acompanyat de solucions pràctiques i concretes. Aquest enfocament reconeix la necessitat d’adaptar-se a les necessitats individuals dels estudiants, així com d’integrar les emocions i atendre els diferents estils d’aprenentatge en el procés educatiu.